Pravno obvestilo

Avtorske pravice

Vsebina te internetne strani je avtorsko zaščitena. Vse pravice, tudi prevoda, ponatisa in razmnoževanja vsebine ali delov vsebine so pridržane. Brez pisnega dovoljenja iz strani ŠOLAR EFEKT d.o.o. se vsebina teh strani ne sme reproducirati ali s pomočjo elektronskih in drugih oblik razmnoževati. Izjema je le, če naši kupci te podatke uporabljajo za interne potrebe. Zavezujoče izjave lahko dajemo le na konkretna vprašanja 

Izključitev odgovornosti

Čeprav smo te internetne strani skrbno pripravljali, podjetje ŠOLAR EFEKT d.o.o. ne more odgovarjati za morebitne napake. Vsebovane informacije se lahko brez predhodne najave, kadarkoli spremenijo. Za morebitno posredno ali neposredno škodo, ki bi nastala z uporabo informacij iz teh internetnih strani, ne odgovarjamo.Zunanje povezave

Na naših straneh boste našli povezave do drugih internetnih strani, ki so upravljane od tretjih oseb. ŠOLAR EFEKT d.o.o. si informacij na teh straneh ne lasti in tudi ne odgovarja za njihovo vsebino. Na njih vsebino in obliko nimamo vpliva, so pa prav tako avtorsko zaščitene.